USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

 • podawanie leków rożnymi drogami (na zlecenie lekarza)
 • wykonywanie opatrunków (opatrunki duże i male ) (na zlecenie lekarza )
 • zdejmowanie szwów (na zlecenie lekarza )
 • ewakuacja chłonki (na zlecenie lekarza )
 • usuwanie cewnika u kobiet i mężczyzn
 • cewnikowanie kobiet
 • zakładanie sondy do żołądka
 • podłączenie kroplówek i ich przytoczenie (na zlecenie lekarza )
 • wykonywanie lewatyw i wlewek
 • podawanie leków przeciwbólowych rożnymi drogami (na zlecenie lekarza )
 • zakładanie wkłuć obwodowych (na zlecenie lekarza )

————————————————————————————————————-

EDUKACJA I PROFILAKTYKA PIELĘGNIARSKA

 • prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki w chorobie i niepełnosprawności pacjenta
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin w chorobie onkologicznej
 • przygotowanie chorego do samoopieki (nauka obsługi stomii)
 • pomoc w doborze i stosowanie udogodnień, wybór materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego
 • nauka samobadania piersi
 • nauka obsługi glukometrów i penów
 • nauka i obsługa sprzętu stomijnego
 • dobór sposobów łagodzenia objawów niepożądanych i powikłań występujących w trakcie i po leczeniu onkologicznym
 • prowadzenie profilaktyki bólu
Opatrunki 
opatrunek mały 50 zł
opatrunek duży 100 zł

Zdejmowanie szwów (w zależności od ilości szwów) 
od 1 do 5 szwów 50 zł
od 6 do 12 szwów 100 zł
powyżej 12 szwów 150 zł

Ewakuacja (ściąganie) chłonki po mastektomii, usunięciu węzłów chłonnych
jednorazowo 80 zł
pakiet 3 ściągnięć 120 zł
pakiet 5 ściągnięć 200 zł
powyżej 5 ściągnięć 40 zł za ściągnięcie

Podłączanie kropłówek i ich przetoczenie
mała kroplówka (250 ml) 50 zł
duża kroplówka (500-1000 ml) 100 zł

Podawanie leków przeciwbólowych różnymi drogami
zastrzyki podskórne 30 zł
zastrzyki domięśniowe 40 zł
zastrzyki dożylne 50 zł
zastrzyki podskórne powyżej 5 20 zł za zastrzyk
zastrzyki domięśniowe powyżej 5 30 zł za zastrzyk
zastrzyki dożylne powyżej 5 40 zł za zastrzyk

 cewnikowanie kobiet  100 zł
 usuwania cewnika u kobiet i mężczyzn  50 zł
 lewatywy, wlewki  60 zł
 zakładanie sondy do żołądka  100 zł
 zmiana opatrunków u chorych z przetokami  150 zł
 pomoc w doborze sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych  120 zł
 nauka i obsługa sprzętu stomijnego  120 zł
 samobadanie piersi – nauka  100 zł
 nauka obsługi glukometrów i penów  100 zł

Ceny nie obejmują materiałów medycznych i podawanych leków.