Swoim pacjentom zapewniamy:

  • diagnostyka w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej – zalecenie odpowiednich badań obrazowych, konsultacje radiologiczne
  • badania kontrolne w kierunku nawrotu czy progresji choroby nowotworowej, w tym badania molekularne w oparciu o krążące komórki nowotworowe we krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja), pozwoli to na wczesne rozpoznanie nawrotu choroby nowotworowej, ponadto może posłużyć do oceny skuteczności już stosowanej terapii i tym samym zaplanować optymalny czas trwania leczenia chemicznego i dobranie odpowiednich leków
  • badania obrazowe i laboratoryjne
  • badania markerów nowotworowych,
  • badania genetyczne wielogenowe wykonywane przy zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji. Badania genetyczne pozwolą zaplanować optymalne leczenie celowane u pacjentów z już rozpoznana choroba nowotworowa, jak i też oferujemy dedykowane panele badań genetycznych u pacjentów z obciążonym wywiadem rodzinnym lub chcących zbadać ryzyko zachorowania na wybrane nowotwory.
  • ordynowanie nowoczesnych leków dostępnych w Polsce i na Świecie, w tym dostępnych leków generycznych. Terapia będzie ordynowana w oparciu o zindywidualizowane czynniki, w tym stosowne badania genetyczne i molekularne, co pozwoli zmaksymalizować jej skuteczność.