Opis produktu

Logopeda zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy w okresie rozwojowym oraz jej doskonaleniem w okresie późniejszym. Prowadzi terapie różnych wad i zaburzeń mowy, zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

W Rodzinnej Przychodni specjalistka z zakresu logopedii świadczy usługi w zakresie:

  • konsultacji logopedycznych,
  • terapii logopedycznej (m.in. metoda werbo-tonalna, metoda Dobrego Startu, metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej, metoda logorytmiki, metoda Makaton, AAC),

Profesjonalną pomoc znajdą u nas dzieci i młodzież z wadami wymowy. Pomagamy w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej i językowej u dzieci z jąkaniem, upośledzeniem umysłowym, z wadami słuchu, wzroku, z rozszczepami, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem downa, z autyzmem oraz innymi zespołami chorobowymi, orzeczeniami. Współpracujemy z Fabryką Słów – warszawską poradnią logopedyczną.

Partnerzy:
fabryka-slow