Opis produktu

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2010 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w dziedzinie onkologii klinicznej pracując w Klinice Onkologi Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych, w szczególności nowotworów ginekologicznych, przewodu pokarmowego, płuc, pęcherza moczowego, nerek oraz ośrodkowego układu nerwowego. Stale się dokształca uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Doświadczenie naukowe w dziedzinie onkologii zdobywał na stażach zagranicznych, m. in. na Uniwersytecie Harvarda czy Uniwersytecie w Cambridge. W 2016 r. obronił doktorat z genetyki i biologii raka jajnika oraz endometriozy w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.