Opis produktu

doktorkaJest psychologiem, terapeutą systemowym (rodzinnym), specjalistą terapii uzależnień. Jako terapeuta pracuje od ośmiu lat.
Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin.

Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzi konsultacje oraz terapię osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki) oraz uzależnień behawioralnych (m.in. hazard, internet).

Pracuje terapeutycznie z osobami współuzależnionymi, bliskimi osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

Prowadzi terapię DDA (dorosłe dzieci alkoholików) i DDD (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).
Jest psychologiem transportu, przeprowadza badania psychologiczne kierowców i operatorów wózków widłowych.

Doświadczenie zdobywała pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Uzależnień, Stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień, Pracowni Badań Psychologicznych, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz prowadząc własny gabinet terapeutyczny. Odbywała staże kliniczne w Ośrodkach Terapeutycznych oraz staż psychologiczny w Szpitalu Psychiatrycznym.

Przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 3 rok życia.