Opis produktu

Dr n.med Paweł Piotrowski jest chirurgiem onkologiem z ponad 30 letnim stażem klinicznym. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.Całe swoje zawodowe życie związał z Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, szczególnie z Kliniką przy ulicy Wawelskiej 15a. Specjalizację w Chirurgii Onkologicznej uzyskał w 1993 roku a jego opiekunem był ówczesny kierownik tej Kliniki,wieloletni dyrektor Centrum, niekwestionowany autorytet europejski i jeden z protoplastów nowoczesnej Onkologii w Polsce prof.dr hab.med. Andrzej Kułakowski.
Specjalizuje się w problematyce leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, z wykorzystaniem technik klasycznych i laparoskopowych, szczególnie jelita grubego (odbytnicy i okrężnicy) oraz żołądka, a także nowotworów gruczołu piersiowego i skóry.
Zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem materiałów biotechnologicznych w medycynie regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej.