Opis produktu

Paweł Piotrowski jest chirurgiem onkologiem z ponad 30 letnim stażem klinicznym.

doktor

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Całe życie zawodowe związał z Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, szczególnie z kliniką przy ulicy Wawelskiej 15a. Specjalizację w Chirurgii Onkologicznej uzyskał w 1993 roku, a jego opiekunem był prof.dr hab.med. Andrzej Kułakowski, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej, niekwestionowany autorytet europejski i jeden z protoplastów nowoczesnej onkologii.

Dr Piotrowski specjalizuje się w problematyce leczenia:

–  nowotworów przewodu pokarmowego, z wykorzystaniem technik klasycznych i laparoskopowych,
–  nowotworów jelita grubego (odbytnicy i okrężnicy) oraz żołądka, a także nowotworów gruczołu piersiowego i skóry.

Zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem materiałów biotechnologicznych w medycynie regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej.