Opis produktu

kadra2Specjalistka w zakresie indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Doktorantka UW specjalizująca się w językoznawstwie i autyzmie. Zajęcia logopedyczne prowadzi w Warszawie i Puławach.